Izjava Evropske komisije i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku povodom Svjetskog dana djeteta

Ove godine slavimo 30. godišnjicu UN-ove Konvencije o pravima djeteta, kao instrumenta ljudskih prava s najvećom stopo...

više

Komisija i vlasti Bosne i Hercegovine podržale sporazum o saradnji u borbi protiv terorizma

Potpisivanje sporazuma je u skladu s preporukama za Bosnu i Hercegovinu za jačanje prevencije i borbe protiv terorizma, kako je istaknuto u Miš...

više

Europska granična i obalna straža: Vijeće donijelo revidiranu uredbu

The Council adopted today a new regulation on the European Border and Coast Guard, an important element of the EU's comprehensive approach to mig...

više

Izjava Visoke predstavnice u ime EU-a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima – 2. studenoga 2019.

loboda izražavanja, u svim svojim oblicima, u samoj je srži demokracije. Bez naprednog, slobodnog i neovisnog medijsko...

više