Izjava visoke predstavnice u ime EU-a povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, 21. ožujka 2019.

Ove godine obilježavamo 50. godišnjicu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskrimi...

više

Izjava glasnogovornice EU o konačnoj presudi u predmetu Karadžić

Evropska unija u potpunosti poštuje odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivičn...

više

Uvodnik komesarke Evropske komisije za digitalnu ekonomiju i drustvo Mariye Garbiel uoči Samita Startup Europe 2019, 20. mart, Rumunija

U novembru prošle godine imala sam zadovoljstvo sudjelovati na Samitu „Startup Europe” u Sofiji i podijeliti neke o...

više

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III): Vijeće postiglo dogovor o stajalištu

EU će nastaviti pružati pomoć kako bi pomogao partnerima da se pripreme za buduće članstvo u Europskoj uniji te ih podupro u procesu pristup...

više

Evropski dan sjećanja na žrtve terorizma: izjava Evropske komisije

Evropska komisija danas obilježava 15. Evropski dan sjećanja na žrtve terorizma, godišnji događaj povodom bombaških napada u Madridu 11. ma...

više

Izjava Europske komisije u povodu Međunarodnog dana žena 2019.

Ravnopravnost je temeljna vrijednost Europske unije i načelo za koje ćemo se boriti. Ravnopravnost žena i muškaraca nije iznimka.

više

Poziv za podnošenje prijedloga projekata – pilot program mobilnosti za stručno obrazovanje i osposobljavanje

Evropska komisija pokreće novu uzbudljivu inicijativu koja će omogućiti univerzitetima za stručno obrazovanje i obuk...

više

Izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Federice Mogherini povodom Svjetskog dana nevladinih organizacija

Na Svjetski dan nevladinih organizacija, obilježavamo istrajnu i neprocjenjivu ulogu koju organizacije civilnog društva imaju u zaštiti i borb...

više