Energetska unija: EU ulaže 22,1 milion evra kako bi podržala sinergiju između sektora saobraćaja i energetike

Četiri izabrana projekta se tiču saobraćajnih prioriteta u oblasti „autoputeva mora“, „pomorskih luka“ i „multimodalnih vidova saobr...

više

Mogherini: Saradnja EU i Kine „nikada nije bila važnija”

Razmatrajući dubinu i obim strateškog partnerstva EU i Kine, zvaničnici su razgovarali o velikom broju pitanja: od rastućih tenzija na Korejs...

više

U 2017. kraj naknada za roaming za putnike unutar EU

Europska komisija od 2007. uspješno radi na smanjivanju potrošačkih cijena roaminga. To je promijenilo navike mnogih Europljana koji su prije ...

više

Nove e-potvrde za uvoz ekoloških proizvoda

Tim pionirskim sustavom elektroničkog certificiranja poboljšat će se odredbe o sigurnosti hrane i smanjiti broj mogućih slučajeva prijevare....

više

Zaštita sve djece migranata: Komisija utvrđuje prioritetne mjere

Potrebno je osigurati brzu identifikaciju djece nakon što stignu u EU te s njima postupati na primjeren način. Za pomoć djeci tijekom utvrđiv...

više

Pregled stanja u području pravosuđa u EU za 2017.: pravosudni sustavi sve su djelotvorniji, ali su izazovi i dalje prisutni

Peto izdanje Pregleda stanja u području pravosuđa potvrđuje važnost djelotvornih pravosudnih sustava u izgradnji pov...

više

Nova pravila EU o medicinskim proizvodima za veću sigurnost pacijenata i modernizaciju javnog zdravstva

Novim uredbama o medicinskim i in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima, koje je Komisija predložila 2012., pridonijet će se tome da sv...

više

Izjava portparola Evropske službe za vanjsko djelovanje povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina

Evropska unija i njene zemlje članice redovno pružaju političku, finansijsku i naučnu podršku protivminskom djelovanju širom svijeta...

više

Podrška budućnosti Sirije i regije – Briselska konferencija, 4.-5.4.2017.

Na konferenciji, koja će se održati na ministarskom nivou, okupit će se predstavnici 70 zemalja, međunarodnih organizacija i civilnog društva.

više

Novo izvješće pokazuje kako kohezijska politika EU-a poboljšava ulagačko okruženje u Europi

Povezivanjem dobivanja sredstava EU-a s provedbom ključnih strukturnih promjena nismo samo pridonijeli jamčenju boljih javnih ulaganja, već i ...

više