Zajednička odgovornost u implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima: upotreba (novih) pravosudnih instrumenata u suočavanju sa izazovima u fokusu konferencije u Sarajevu

Dvodnevna regionalna konferencija na temu osiguranja načela supsidijarnosti Evropskog suda za ljudska prava putem osna...

više

Aidine torte: Od hobija do malog biznisa

Šest korisnika Programa za oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija, dobilo je priliku da svoje poslovne ideje p...

više

Evropa za Građane – snažniji glas građana za bolju budućnost Evrope

Evropa za građane, program Evropske unije, podržava dijalog i zajedničko razumijevanje nastojeći promovisati zajedničku evropsku historiju i...

više

Evropska unija i Vijeće Evrope podržavaju borbu protiv radikalizacije u zatvorima i nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu

Regionalna konferencija, koja je okupila oko 80 zatvorskih stručnjaka, probacijskih službenika i predstavnika koordina...

više

#CodeLikeITGirl hakaton u organizaciji IT Girls i EU: 80 djevojaka predstavilo ideje za rješenja za aktuelne probleme u BiH

Na hakatonu je učestvovalo 18 timova koje su činile 83 djevojke iz 22 grada, a koji su se takmičili za najbolji proto...

više

Kreativna BiH za Kreativnu Evropu

U Umjetničkoj galeriji BiH, kulturni djelatnici i kreativci imali su priliku razgovarati o budućnost svojih profesija i kako kroz saradnju sa E...

više

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u pčelarstvu uz podršku Evropske unije

Četrdeset osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore dobilo je podršku za samozapošljavanje kao pčelari, kroz projekat koji fin...

više

Kako oživjeti stolarstvo u Bosni i Hercegovini

Ne čudi da BiH, kao zemlja koja je većinom prekrivena šumom, daje svjetski poznate proizvode od drveta....

više

Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju podržavati reforme u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Predstavnici/e relevantnih ministarstava na svim nivoima vlasti, zajedno sa predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, savjetodavnim tije...

više