Kontakt tačka za EUROPOL u BiH ojačat će prekograničnu policijsku saradnju

Ministarstvo sigurnosti BiH i agencije za provođenje zakona u BiH napravile su korak bliže uspostavljanju efikasnije međunarodne policijske sa...

više

Evropska unija omogućila poboljšano snabdijevanje vodom u Bihaću

Tokom ljetnih mjeseci, koje karakteriziraju izuzetno visoke temperature i smanjena dostupnost vode, od presudne je važnosti distribucija svjež...

više

EU izdvojila 13.5 miliona eura za jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva

Započela je druga faza Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u kojoj će se raditi na daljem jačanju partnerst...

više

Turizam: Vrijeme je za novi pristup

Turizam može – i treba da bude – pokretač prosperiteta, ali ovaj potencijal nije dovoljno iskorišten. Staza Sarajevo-Pale može poslužiti...

više

Banjalučki preduzetnici orijentisani prema budućnosti

Inovacioni centar Banja Luka je mjesto gdje nastaju nove ideje i gdje mladi preduzetnici stvaraju poslove koji su orijentisani prema budućnosti

više

Turizam – prekretnica ekonomskog oporavka

EU ambasador Johann Sattler bio domaćin konferencije „Turizam - prekretnica ekonomskog oporavka“, fokusirane na izazove i prilike za razvoj ...

više

Babina bašta u srcu Petrovca

U mjestu obnovljenog života i novog početka, okružena padinama Klekovače, Oštrelja i Srnetice nalazi se Babina bašta. Ovaj jedinstveni pred...

više

Brčko: Rijeka mogućnosti

Posjetivši Brčko prošle sedmice, bio sam pozitivno iznenađen promjenama koje su se desile u nešto više od godinu dana. U Distriktu sam bora...

više

Novi dom za mirne staračke dane uz podršku Evropske unije

Zasijana bašta puna raznovrsnog povrća vraća osjećaj bliskosti sa životom na selu prekinutim usljed prirodne katastrofe iz 2014. godine.

više