Aktivni i poduzetni mladi za bolju budućnost BiH

Više od 200 srednjoškolaca iz 36 opština širom Bosne i Hercegovine učestvovalo je u najvećem poslovnom izazovu za mlade...

više

Digitalizacija kao temelj za jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća

Oko 25 preduzeća i 12 razvojnih agencija i drugih pružatelja usluga poslovnog razvoja u BiH će dobiti stručnu podršku pri selekciji i implem...

više

Zajednička izjava nakon sastanka visokih zvanica koji je održan za vrijeme Petog energetskog samita u Neumu

Energetski samit poslužio je kao odlična prilika za diskusiju o velikom broju pitanja sa donosiocima odluka iz BiH i entiteta, kako bi se osigu...

više

Ulaganja u perspektivne industrije: Evropska unija podržala kreiranje preko 600 novih radnih mjesta

Stotine ljudi su dobili posao u posljednje dvije godine kroz podršku Evropske unije...

više

Prava starijih danas su vaša prava sutra!

Učesnici konferencije iskazali su spremnost da identifikuju nedostatke i osnaže društvene i institucionalne kapacitete za borbu protiv diskrim...

više

EU podržava BiH u sprječavanju pranja novca

Konferencija u Sarajevu prvi put je okupila više od 50 predstavnika svih agencija i institucija uključenih u borbu protiv pranja novca...

više

Promovisanje potpune i efikasne jednakosti pripadnika nacionalnih manjina u BiH

Konferencija je okupila oko 50 učesnika, predstavnika kompetentnih institucija i drugih relevantnih predstavnika...

više

Kuća koja život znači

Projekat Evropske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija ne samo da pomaže oporavak od poplava i klizišta, već osigurava da ta pomoć b...

više

Izjava Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru RS

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini zabrinut je da bi nacrt izmjena i dop...

više