BOLJI ŽIVOTNI UVJETI I MOGUĆNOSTI ZA ŽRTVE MINA ŠIROM BIH

Kontinuirana saradnja između Evropske unije i lokalnih partnera omogućava održiva rješenja za najranjivije kategorije kako bi poboljšali uvj...

više

Unapređenje kapaciteta institucija BiH za borbu protiv pranja novca i teškog kriminala

U okviru ovog projekta, stručnjaci Evropske unije iz Austrije i Slovenije su podržali Bosnu i Hercegovinu u provođenju Akcionog plana za spre...

više

EU obilježava mjesec podrške malim i srednjim preduzećima u BiH: oko 70 miliona eura iz IPA fondova za razvoj MSP do sada

Kroz "EU4Business" EU dodjeljuje bespovratna sredstva u iznosu od oko 10 miliona eura za MSP, a u cilju povećanja konku...

više

Sarajevskom žičarom do čistog zraka

Na današnji dan prije stotinu četrdeset i devet godina, prvi svjetski patent za žičaru dodjeljen je mašinskom geniju Andrew Smith Hallidieu....

više

Učinimo 2020. godinom akcije

Brčko distrikt je poduzetnički i s ponosom multietnički dio zemlje koji u martu ove godine obilježava 20. godina od svog uspostavljanja...

više

Zajednička izjava visokog predstavnika Josepa Borrella i komesara za susjedstvo i proširenje Olivéra Várhelyia o imenovanju Vijeća ministara

Naglašavamo hitnost angažmana vlasti na državnom nivou koje je potrebno za utvrđivanje, usvajanje i provođenje novo...

više

Učenici Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ posjetili su Sud Bosne i Hercegovine

Dvadeset učenika Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ u Sarajevu posjetili su Sud Bosne i Hercegovine u  sklopu projekta 'Izgradnja efika...

više