Obnova pedeset i šest kuća za povratnike u Mostaru

Ambasador Dimitris Kourkoulas posjetio je Mostar 25 aprila 2007. godine, da preda ključeve od pedeset i šest kuća koje su obnovljene putem pro...

više

Hercegovačka Vinska cesta

Ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, je 25. aprila 2007. godine presjekao crvenu vrpcu na svečanom predstavlj...

više

Hercegovačka Vinska cesta

Ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, je 25. aprila 2007. godine presjekao crvenu vrpcu na svečanom predstavlj...

više

Završetak projekata povratka CARDS 2003 koje je implementirao ASB i proslava 15 godišnjice ASB na Balkanu

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) proslavio je 23. aprila 2007. godine završetak projekata integrisanog povratka u BiH CARDS 2003, koje je financira...

više

Završetak projekata povratka CARDS 2003 koje je implementirao ASB i proslava 15 godišnjice ASB na Balkanu

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) proslavio je 23. aprila 2007. godine završetak projekata integrisanog povratka u BiH CARDS 2003, koje je financira...

više

Hercegovačka Vinska cesta

Ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, je 25. aprila 2007. godine presjekao crvenu vrpcu na svečanom predstavlj...

više

Obnova pedeset i šest kuća za povratnike u Mostaru

Ambasador Dimitris Kourkoulas posjetio je Mostar 25 aprila 2007. godine, da preda ključeve od pedeset i šest kuća koje su obnovljene putem pro...

više

Završetak projekata povratka CARDS 2003 koje je implementirao ASB i proslava 15 godišnjice ASB na Balkanu

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) proslavio je 23. aprila 2007. godine završetak projekata integrisanog povratka u BiH CARDS 2003, koje je financira...

više

Obuka o porezu na dodatnu vrijednost za preko 500 finansijskih državnih službenika

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je, 23. aprila 2007. godine, označila kraj dijela obuke za preko 500 državnih službenika u primjeni pore...

više

Obuka o porezu na dodatnu vrijednost za preko 500 finansijskih državnih službenika

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je, 23. aprila 2007. godine, označila kraj dijela obuke za preko 500 državnih službenika u primjeni pore...

više