Predstavljanje vertikalnog pregleda sektora rada i zapošljavanja u BiH

Evropska komisija, u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, predstavila je 26. aprila 2007. godine novi vertikalni pregled sektora rada ...

više

Predstavljanje vertikalnog pregleda sektora rada i zapošljavanja u BiH

Evropska komisija, u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, predstavila je 26. aprila 2007. godine novi vertikalni pregled sektora rada ...

više

Obnova pedeset i šest kuća za povratnike u Mostaru

Ambasador Dimitris Kourkoulas posjetio je Mostar 25 aprila 2007. godine, da preda ključeve od pedeset i šest kuća koje su obnovljene putem pro...

više