Donacija od 2,3 miliona eura za pravosuđe

Ambasador Dimitris Koukoulas i gđa. Biljana Potparić-Lipa, u ime Ureda registara Suda BiH, 14. maja 2007. godine potpisali su Ugovor o doniranj...

više

Donacija od 2,3 miliona eura za pravosuđe

Ambasador Dimitris Koukoulas i gđa. Biljana Potparić-Lipa, u ime Ureda registara Suda BiH, 14. maja 2007. godine potpisali su Ugovor o doniranj...

više