Članovi Evropskog parlamenta u dvodnevnoj posjeti BiH

Delegacija Evropskog parlamenta koju je predvodio Jelko Kacin, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, boravila je u dvodnevnoj posjeti Sara...

read more

Članovi Evropskog parlamenta u dvodnevnoj posjeti BiH

Delegacija Evropskog parlamenta koju je predvodio Jelko Kacin, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, boravila je u dvodnevnoj posjeti Sara...

read more

Celebrating the 50th Anniversary of the Treaty of Rome

On the 25th of March  2007,  Europe celebrated the 50th  anniversary of the Treaty of Rome, which marked the beginning of what bec...

read more

Members of the European Parliament on two-day visit to BiH

A delegation of the European Parliament led by Jelko Kacin, Slovenian Member of the European Parliament, were on a two-day visit to Sarajevo...

read more

Otvaranje novog EU Info centra u Sarajevu

22 marta 2007. godine, Ambasador Dimitris Kourkoulas i gospodin Mustafa Resić, načelnik općine Stari Grad, otvorili su novi EU Info Centar i p...

read more

Otvaranje novog EU Info centra u Sarajevu

22 marta 2007. godine, Ambasador Dimitris Kourkoulas i gospodin Mustafa Resić, načelnik općine Stari Grad, otvorili su novi EU Info Centar i p...

read more

Opening of New EU Info Centre in Sarajevo

On 22 March 2007, Ambassador Dimitris Kourkoulas and Mr. Mustafa Resic, Mayor of Stari Grad Municipality, opened a new EU Info Centre and signed ...

read more

Memorandum o razumijevanju sa VSTV, sudovima I tužilaštvima u BiH o nabavci novog ICT sistema

Nabavka novog bežičnog telekomunikacijskog sistema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sudove i tužiteljstva u Bosni i H...

read more

Memorandum o razumijevanju sa VSTV, sudovima I tužilaštvima u BiH o nabavci novog ICT sistema

Nabavka novog bežičnog telekomunikacijskog sistema za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sudove i tužiteljstva u Bosni i H...

read more

Memorandum of Understanding with the HJPC, Courts And Prosecutors’ Offices For a New ICT System

Procurement of a new wireless telecommunication system for the needs of the High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) and courts and prosecu...

read more