Obuka o porezu na dodatnu vrijednost za preko 500 finansijskih državnih službenika

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je, 23. aprila 2007. godine, označila kraj dijela obuke za preko 500 državnih službenika u primjeni pore...

read more

Training for over 500 Financial Civil Servants in Value Added Tax

On 23 April 2007, the Indirect Taxation Authority (ITA) marked the finalisation of a part of a training course for over 500 civil servants on the...

read more

Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizov...

read more

Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizov...

read more

Conference on the 50th Anniversary and the Future of the Western Balkans

On April 13 2007, the Konrad Adenauer Foundation,  the BiH Directorate for European Integration and the Paneuropean Union of BiH jointly hos...

read more

EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je...

read more

EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je...

read more

Negotiations on visa facilitation and readmission agreements concluded with Bosnia and Herzegovina

Negotiations on visa facilitation and readmission agreements between the EU and Bosnia and Herzegovina were concluded today in Brussels. The conc...

read more

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa acquis...

read more

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa acquis...

read more