Donacija od 2,3 miliona eura za pravosuđe

Ambasador Dimitris Koukoulas i gđa. Biljana Potparić-Lipa, u ime Ureda registara Suda BiH, 14. maja 2007. godine potpisali su Ugovor o doniranj...

read more

Donacija od 2,3 miliona eura za pravosuđe

Ambasador Dimitris Koukoulas i gđa. Biljana Potparić-Lipa, u ime Ureda registara Suda BiH, 14. maja 2007. godine potpisali su Ugovor o doniranj...

read more

Donation of 2.3 Million euro for the Justice Sector

On 14 May 2007, Ambassador Dimitris Koukoulas and Mrs. Biljana Potparic-Lipa, representing the Registrar’s Office of the Court of BiH, signed a...

read more